Directory Tag: Mahalaxmi Bikas Bank MAHILWAR(LBN) BRANCH

Mahalaxmi Bikas Bank
MAHILWAR(LBN) BRANCH
Nivedita Gautam
Lumbini Sanskritik Municipality-10, Mahilwar
9857013088
071-580284/580364
lumbiniy@mahalaxmi.com.np
071-580365

Mahalaxmi Bikas Bank MAHILWAR(LBN) BRANCH - Click here

Kaamkura © 2019 About Us | Kaam